SEMH

SEMH-erkenning

De SEMH (Stichting Erkenningsregeling leverancier Medische Hulpmiddelen) is een onafhankelijke organisatie die in samenspraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorgverzekeraars, eisen opstelt waaraan een goed leverancier dient te voldoen. Elk jaar controleert SEMH aan de hand van een toetsing of de erkende leveranciers aan deze eisen voldoen. Meer informatie is terug te vinden op de internetsite: http://www.semh.info/.