Vergoedingen zorgverzekeraar

Als u een haarwerk moet aanschaffen en er is sprake van medische indicatie (chemokuur of Alopecia), heeft u recht op een vergoeding via uw zorgverzekeraar. De behandelend arts of huisarts geeft u in dat geval een medische verklaring* voor aanschaf van een haarwerk.
De basisvergoeding is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. In 2024 is de basisverzekering € 465,-. Als u een aanvullende verzekering heeft, heeft u meestal recht op een hogere vergoeding. Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij en wat voor pakket u heeft afgesloten, dit kan € 50,00 extra zijn tot wel € 1000,00. Het is daarom raadzaam vooraf in uw polis te kijken of bij uw verzekeraar te informeren wat de totale vergoeding in uw situatie bedraagt.

 

Gecontracteerd zorgaanbieder:

Pruikensalon Natascha is een gecontracteerd zorgaanbieder voor alle zorgverzekeraars. U krijgt het volledige basis vergoedingsbedrag en het eventuele aanvullende vergoedingsbedrag vergoed bij een gecertificeerde en gecontracteerde salon. U hoeft niet eerst toestemming voor levering aan te vragen bij uw verzekering. U kunt zich met de verklaring van uw arts tot ons wenden. Dit is voor u weer een zorg minder. Een medische indicatie/verklaring van de arts, is noodzakelijk. Deze dient bij aflevering van het haarwerk te worden ingeleverd bij Pruikensalon Natascha en wordt aan het cliëntendossier toegevoegd.

 

Pruikensalon is een gecontracteerde leverancier.
In 2024 wordt uw nota bij een gecontracteerde leverancier voor 100% vergoed tot maximaal € 465,- + uw aanvullende vergoeding.
Bij een niet-gecontracteerde leverancier is de vergoeding beperkt en komen dus altijd meer kosten voor eigen rekening.

 
* Medische verklaring: de medische verklaring, daar wordt mee bedoeld de verklaring/diagnose van de huisarts of specialist. Dit is een formulier van de arts waarop vermeld staat wat de medische oorzaak is van het haarverlies of haarprobleem. Dit kan zijn de verklaring: Alopecia areata / androgentica / totalis, chemotherapie of een andere medische oorzaak. De vermelding “haarverlies” of “vervanging laatste verstrekking” is niet voldoende.